מאפייני קריירות ועסקים באלף השלישי ?

עולם הקריירות מתאים את עצמו לסביבות הדינאמיות העסקיות, הטכנולוגיות, המשפטיות החברתיות והגלובאליות.עד למהפכה התעשייתית הכרנו את בעלי המקצוע המומחים בתחומם בעיסוקים פיזיים כמו סנדלרים,נפחים ונגרים. עם תהליך התפתחות הערים קמו מפעלים תעשייתיים שהיו מושתתים על פסי ייצור המוניים המעסיקים פועלים רבים שמפוקחים על ידי מנהלי עבודה.הפריצות הטכנולוגיות הגדולות של שנות השמונים ולאחריהן התשעים חוללו שינויים דרמטיים כאשר ניתן משקל יתר לידע על חשבון הניסיון המקצועי.

ארגוני הידע, חברות ענק הפועלות על בסיס ידע מתחדש,יצירתיות ,חדשנות, וגלובאליות פרצו אל  זירות העסקים הבינלאומיות כשחלקן מותירות מאחור תעשיות וותיקות ומפוארות בעלות שליטה בענפים מסורתיים.

קריירות ועסקים במאה הנוכחית מתאפיינות במספר נושאים:

אינדיבידואליות – לספק אתגר מקצועי,מוטיבציה, ושייכות ייחודיות לעובד הבודד. מאידך – לספק מוצר ייחודי לרצונות שונים ומיוחדים בקרב הלקוחות. כמו התאמת צבע מכונית או לבוש ייחודיים במקום פסי ייצור המוניים אחידים.

עודף כוח אדם – התפתחות הטכנולוגיה דוחקת עובדים ממשרותיהם. רובוטיקה, שיטות ייצור חדשניות ואוטומאטיות מצמצמות העסקת עובדים. בנוסף לאלו הארכת תוחלת החיים, מדיניות כלכלית ורגולציה גורמות לאבטלה בקרב אוכלוסיות נרחבות גם במדינות המפותחות.

גלובליזציה   – היכולת לתקשר באפן מהיר ולא יקר מנקודה לנקודה על רחבי הגלובוס, יכולת שינוע וניידות גבוהה, הביאו להתפתחות חברות רב לאומיות המניידות ייצור וידע לפי שיקולים והעדפות מסחריות תוך כדי דילוג על שיקולי מרחק פיזי.

קריירות קצרות – יותר עובדים בוחרים במשרה קצרת טווח, תוך קריצה לאלטרנטיבות המתפתחות תוך כדי מהלך ההעסקה שלהם. הדינאמיות מצד המעסיקים המנהלים אסטרטגית כוח אדם של העסקה גמישה, יוצרת במקביל יחס דומה מצג העובד.

פרדוקס העלייה בתוחלת החיים מתרבה האוכלוסייה המבוגרת שהינה בעלת כושר עבודה, אך הצורך בה מצד המעסיקים בירידה. התפתחות חברות הידע מעדיפות כוח אדם צעיר ורענן בעל ידע עדכני, ולכן המבוגרים שיוצאים ממעגל העבודה הקודם שלהם מתקשים מאוד אם בכלל למצוא תעסוקה הולמת.

שוני במודלים הניהוליים ההיררכיים הקלאסיים – מצטמצמים המבנים ההיררכיים, מספר המנהלים קטן, והמרחק ההיררכי בין העובד הזוטר למנהל הבכיר מתקצר, השינוי זוכה לשם "שיטוח" מוטת הניהול.

גידול בשונות התהומית בין high tech   ו  low tech    – מחד תעשיות ענק , מודרניות שמוכרות בעיקר ידע, ממוקמות במגדלי משרדים מפוארים, מתגמלות עובדים ובמיוחד מנהלים בשכר גבוה בהרבה מהשכר הממוצע, ומנגד תעשיות שמרניות, עם מרחב מצומצם לעובד אם בכלל, תנאים פיזיים פחותים ושכר  נמוך בהרבה, עם מדיניות כוח אדם שונה לחלוטין.

קריירות הדורשות לימוד והכשרה תמידית –  ההתפתחויות הדינמיות בטכנולוגיה והמעבר מעיסוקים הנסמכים על ניסיון וותק מקצועי לעיסוקי ידע חדשני דוחפים אנשי קריירה להיות בחזית הידע העכשווי, להשתתף בקורסים ייעודיים, להרחיב השכלה רלבנטית ולהיות עדכניים.

מרוב התמחות לא רואים את השלם  –  ריבוי ההתמחויות בנישות עסקיות וקריירות ספציפיות, מותירות תחושה של עודף מידע ספציפי אך חוסר יכולת לראות את השלם. כך למשל יש וחולה נחשף למגוון דעות של בעלי מקצוע מומחים בתחומם אך הוא מתקשה לקבל תמונה כללית על מצבו או בגלל דעות מנוגדות, או בגלל חוסר יכולתו לעכל ולהכיל את המשמעות הכוללת של שפע האינפורמציה שאסף. החתירה ליצירת איזון בין הנטייה להתמקצע לבין הגישה ההוליסטית, הרואה את כלל המערכות ואת השלם תלווה קריירות ועסקים במשך השנים הבאות.

חיי מוצר ומדף קצרים – תחרות המחירים העזה פוגמת לעיתים באיכות המוצרים אשר נוטים שלא להאריך ימים כבעבר. קיצור משך חיי המדף של המוצר נוצר גם כמענה וכתוצאה לטרנד הסקרנות והצמא לחדשנות ושינוי בקרב קהל נרחב של צרכנים.

תנודתיות, ארעיות ורמת ביטחון נמוכה בקריירות ובעסקים –  הלקוח הנהנה משפע ותחרותיות לא מגלה נאמנות למוצר או פירמה, כמוהו העובד אם תינתן לו האפשרות לשפר את תנאיו. חוזי העבודה המוגבלים בזמן, החוזים המשפטיים המאפשרים גמישות להפסקת התקשרויות, אפשרויות החשיפה למגוון אלטרנטיבות והחיפוש התמידי אחר אותו משהו שייתן קריירה טובה יותר או עסקה מוצלחת יותר מביא לתחושת ארעיות, שהכול נזיל וזמני ועשוי או עלול להשתנות במהירות.

כושר למידה והסתגלות על חשבון ידע צבור  – התחדשות הידע, הנישות המקצועיות המתחלפות במהירות, הפיצול של תחום ידע למגוון רחב של קטגוריות, התפתחות מהירה של כלים טכנולוגיים ושפע האינפורמציה אינם מאפשרים להסתמך על תואר אקדמי או קיבוע של ידע כתוצאה מוותק וניסיון בתחום צר. הקריירות מתפתחות, הן משנות גוון, והעובד נדרש ביכולות עצמאיות של כישורים ללמוד , לפתח ולהתפתח עם השינויים של הענף בו הוא פעיל, בתחומי פיתוח או ייצור חדשים, בלימוד והתמודדות עם מתחרים, באמצעי תקשורת חדשים ובטעמים של לקוחותיו.