האם תוכר קניית מניות בבנק החברתי כהוצאה מוכרת ?

You may also like...