ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של עצמאי בשנת 2015 עמדה על כ 10500 ₪ , וההכנסה החציונית כ 6900 ₪.

You may also like...