Category: מה המצב ?

קפיצה במדד המחירים לצרכן – עלה ב 0.3% במרץ 2017

בהשוואה לחודש הקודם , מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% במרץ 2017, הענף שבלט במיוחד בעלייה במדד הוא ההלבשה וההנעלה שזינק בכ 5% . ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיף תחבורה ותקשורת ב-0.5%. מתחילת שנת 2017 עלה המדד הכללי...

עלייה של 30% בחלוקת חבילות מחו"ל על ידי דואר ישראל בשנת 2016 לעומת 2015 – כל שנייה מחולקות 1.6 חבילות

מפרסום נתוני חברת דואר ישראל עולה כי גם בשנת 2016 נמשך הגידול במספר החבילות שחילקה החברה . למעלה מ 50 מיליון מחו"ל חולקו בשנה החולפת ובכך נמשכה המגמה הנמשכת זה עשור שבו חל גידול...

אינפלציה שנתית שלילית שלישית בשנת 2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני החודש האחרון של שנת  2016 . הנתונים מצביעים על כך כי בחודש דצמבר מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בהשוואה לחודש הקודם. במבט אחורה לשנת 2016 כולה, עולה...

עסקים קטנים – פייסבוק לא רק לגלישה חברתית , מעתה גם אפשרויות מכירה של מוצרים ושירותים

חברת הרשת החברתית הפופולרית  פייסבוק הודיעה על אופציה חדשה לבעלי עסקים המאפשרת להם להציע מוצרים למכירה לגולשי הרשת . כך יוכלו משתמשי פייסבוק לרכוש מוצר או שירות באופן ישיר ובלתי אמצעי מדף העסק המפרסם....

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בספטמבר 2016. בחישוב מצטבר מתחילת 2016 – המדד לא השתנה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 2016 . החישובים הסטטיסטיים מראים כי חלה ירידה של  0.1% במדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר 2016 לעומת אוגוסט 2016 . יש לציין כי גם...

מקבץ נתונים כלכליים מהתחזית הרבעונית של חטיבת המחקר של בנק ישראל ל 2017

ממוצע האבטלה השנתי הנאמד ב 4.9% ל 2016 עשוי לפי התחזית לעמוד על  4.8%. נתון המצביע על קירוב לתעסוקה מלאה. האינפלציה בישראל הנאמדת במינוס 0.2% ל 2016  עשויה לפי התחזית לעלות ל 1.1%. אך בקצב איטי....