Makebiz - עושים עסקים על עסקים גדולים או קטנים, טיפים, חדשות, תובנות וסקירות כלכליות,ההזדמנות העסקית שלך לדעת יותר

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בספטמבר 2016. בחישוב מצטבר מתחילת 2016 – המדד לא השתנה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 2016 . החישובים הסטטיסטיים מראים כי חלה ירידה של  0.1% במדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר 2016 לעומת אוגוסט 2016 . יש לציין כי גם...

מקבץ נתונים כלכליים מהתחזית הרבעונית של חטיבת המחקר של בנק ישראל ל 2017

ממוצע האבטלה השנתי הנאמד ב 4.9% ל 2016 עשוי לפי התחזית לעמוד על  4.8%. נתון המצביע על קירוב לתעסוקה מלאה. האינפלציה בישראל הנאמדת במינוס 0.2% ל 2016  עשויה לפי התחזית לעלות ל 1.1%. אך בקצב איטי....

שובו של הספר המודפס בארה"ב ? – ירידה במכירות ספרים דיגיטליים ברבעון הראשון של 2016

בשנים האחרונות נראה כי העידן הדיגיטלי מאיים על הספרות המודפסת . האמנם ? נתוני איגוד המו"לים האמריקאי מצביעים על עלייה במכירות של ספרים עם כריכה רכה בארה"ב ברבעון הראשון של 2016 לעומת הרבעון המקביל...

גם עסק קטן צריך שיווק גדול – הטיפים הגדולים לשיווק עסקים קטנים וזעירים

דילמת בעל העסק הקטן באילו אפיקים ושיווקיים להשקיע את תקציב השיווק שלו היא התלבטות נצחית שאינה מרפה . יכולותיהם של בעלי העסקים הקטנים ובמיוחד הזעירים להקציב מראש כספים ייעודיים לטובת שיווק, להעריך את האפקטיביות...

נתוני דמוגרפיה של אוכלוסיית העסקים בישראל בשנת 2012 על פי מאפייני בעל העסק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת לראשונה נתונים דמוגרפים (נכונים ל 2012) על בעלי העסקים לפי חתכים שונים.  משלל הנתונים עולה כי כ  84% מתוך אוכלוסיית העסקים היו בבעלות יהודים כ-14% – בבעלות ערבים וכ-2% – בבעלות אחרים...

לידיעת הסוחרים עם טורקיה – מודי'ס מודאגת ממצבה הכלכלי והורידה את דירוג האשראי שלה לרמת "זבל "

סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית חוששת מירידה פתאומית וחדה בתזרימי הון חיצוני לטורקיה וירידה מהירה יותר ברזרבות הכספיות של המדינה.  הודעת  Moodys שוחררה לאחר בדיקה שבצעה בעקבות ניסיון ההפיכה האחרון בטורקיה , אך התחזית היא...