Tagged: בורסה

יתרונות וחסרונות: השקעה בנדל"ן מול ניירות ערך

יתרונות וחסרונות: השקעה בנדל"ן מול ניירות ערך

לאלו בישראל שיש להם מאות אלפי שקלים פנויים, ישנה התלבטות אמיתית באיזה אפיק לבחור. האם להשקיע בדירה או משרד, או ללכת לאפיק של שוק ההון. סביבת הריבית הנמוכה בישראל ובעולם והעלייה החדה במחירי הדירות בחמש...

הסתירה שבין ניהול כלכלה יציבה לבין תחושות התסכול של האזרח מן השורה

הסתירה שבין ניהול כלכלה יציבה לבין תחושות התסכול של האזרח מן השורה

ההתבטאויות הפוליטיות של בכירי מפלגות הקואליציה בשבועות האחרונים מצביעות על החלטה קרובה שתביא לבחירות בתחילת 2013 . הקרב הפוליטי לקראת מערכת אלקטוראלית בישראל ההולך ומתקרב מביא לעריכת מאזן קצר של בעד ונגד התנהלות הכלכלה בישראל...