Tagged: המגזר השלישי

האם אישור הטבות המס לעמותות המגזר השלישי משתלב עם היעדים השלטוניים של הממשלה החדשה

האם אישור הטבות המס לעמותות המגזר השלישי משתלב עם היעדים השלטוניים של הממשלה החדשה

התחום העסקי- ציבורי שפועל במרץ ומתעצם לאורך השנים האחרונות אך בסיקור תקשורתי מוגבל, הוא תחום הפעילות של המגזר השלישי . פעילותו מוגדרת שלא למטרת רווח אך סביבו מתקיימת פעילות עסקית אינטנסיבית שחובקת הוצאות של עשרות...

ייעוץ ארגוני ואימון אישי – על הדומה והשונה

ייעוץ ארגוני ואימון אישי – על הדומה והשונה

היועץ הארגוני מבצע פעולה של אבחון. הוא בודק, בוחן, לומד את התהליכים, את המבנה, את יחסי הגומלין,את הסביבה הארגונית הפנימית והחיצונית ומציע פתרונות לבעיות שאיתר. הייעוץ הארגוני מתבסס על טכניקות ניתוח של הגורם האנושי,...