Tagged: העלאת מיסים

העסקים הקטנים והזעירים לקראת מועד העלאת מס ערך מוסף – לייקר או לשרוד

העסקים הקטנים והזעירים לקראת מועד העלאת מס ערך מוסף – לייקר או לשרוד

בעוד כשבועיים שיעור מס ערף מוסף בישראל צפוי לעלות באחוז אחד ויעמוד על 18 אחוזים ובעקבותיו יבוא גל התייקרויות נרחב של מוצרים ושירותים. אמנם ייתכן וחלק מהעסקים יספגו את שיעור העלאת המע"מ  ולא ייקרו מוצרים או...

הצוק הפיסקאלי בארה"ב – ההתמודדות הכלכלית המיידית המשמעותית ביותר של צמרת הממשל האמריקאי החדש

הצוק הפיסקאלי בארה"ב – ההתמודדות הכלכלית המיידית המשמעותית ביותר של צמרת הממשל האמריקאי החדש

הממשל האמריקאי טרם הבחירות בחר להתמודד עם סימני החולשה של המשק האמריקאי , באמצעות תמיכה בכלכלה על ידי הזרמה אדירה של כספים, הכרזה על ריבית נמוכה שתימשך לאורך זמן, והקלות משמעותיות במיסוי הנאמדות במאות...