Tagged: מדיניות רווחה

האם אישור הטבות המס לעמותות המגזר השלישי משתלב עם היעדים השלטוניים של הממשלה החדשה

האם אישור הטבות המס לעמותות המגזר השלישי משתלב עם היעדים השלטוניים של הממשלה החדשה

התחום העסקי- ציבורי שפועל במרץ ומתעצם לאורך השנים האחרונות אך בסיקור תקשורתי מוגבל, הוא תחום הפעילות של המגזר השלישי . פעילותו מוגדרת שלא למטרת רווח אך סביבו מתקיימת פעילות עסקית אינטנסיבית שחובקת הוצאות של עשרות...

מדינת רווחה –  מדיניות רווחה או אנחה מאז ועד היום

מדינת רווחה – מדיניות רווחה או אנחה מאז ועד היום

בטחון, ציונות, דמוקרטיה ורווחה הן הסיסמאות היומיומיות ברפרטואר של מרבית המנהיגים הפוליטיים בישראל. אולם הנושא בהא הידיעה המעסיק את המערכות הציבוריות בישראל , הוא הפערים החברתיים שהעמיקו לאחרונה. על רקע מועד הבחירות הקרב, מתחדדת תשומת...