Tagged: מיסים

העסקים הקטנים והזעירים לקראת מועד העלאת מס ערך מוסף – לייקר או לשרוד

העסקים הקטנים והזעירים לקראת מועד העלאת מס ערך מוסף – לייקר או לשרוד

בעוד כשבועיים שיעור מס ערף מוסף בישראל צפוי לעלות באחוז אחד ויעמוד על 18 אחוזים ובעקבותיו יבוא גל התייקרויות נרחב של מוצרים ושירותים. אמנם ייתכן וחלק מהעסקים יספגו את שיעור העלאת המע"מ  ולא ייקרו מוצרים או...

ההסדר בעניין הרווחים הכלואים –  עידוד לעסקים או ניצול ציני של קופת המדינה מצידן של  חברות ענק

ההסדר בעניין הרווחים הכלואים – עידוד לעסקים או ניצול ציני של קופת המדינה מצידן של חברות ענק

חוק הרווחים הכלואים, שסכומם נאמד במעל 100 מיליארד שקל, אושר לאחרונה בכנסת. החוק מאפשר לחברות  שתהיינה מעוניינות, לשחרר את רווחיהן שנצברו במהלך השנים , – תוך תשלום מס מופחת. המס שתשלמנה בפועל מוערך בכמחצית...