Tagged: ניהול מדינות כלכלית

מבחר מנתוני המשק והחברה בישראל ערב ראש השנה תשע"ה ספט' 2014

מבחר מנתוני המשק והחברה בישראל ערב ראש השנה תשע"ה ספט' 2014

אוכלוסיית ישראל מונה למעלה כ 8.2 מיליון נפש, מתוכם כ  6.2 מיליון יהודים (75%), כ 1.7 מיליון ערבים (כ 21%) ו 0.35 מיליון נוצרים לא-ערבים וכאלה שאינם מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין (כ 4.3%)....

הסתירה שבין ניהול כלכלה יציבה לבין תחושות התסכול של האזרח מן השורה

הסתירה שבין ניהול כלכלה יציבה לבין תחושות התסכול של האזרח מן השורה

ההתבטאויות הפוליטיות של בכירי מפלגות הקואליציה בשבועות האחרונים מצביעות על החלטה קרובה שתביא לבחירות בתחילת 2013 . הקרב הפוליטי לקראת מערכת אלקטוראלית בישראל ההולך ומתקרב מביא לעריכת מאזן קצר של בעד ונגד התנהלות הכלכלה בישראל...