Tagged: עושים עסקים

11 עובדות לידיעת העושים עסקים בסין – המעצמה שבדרך

11 עובדות לידיעת העושים עסקים בסין – המעצמה שבדרך

1. אם תייצא לסין או תשקיע בה – האוכלוסייה המקומית שלך שם מונה כבר עכשיו  מיליארד ורבע סינים. 2. שטחה של האימפריה האסיאתית הענקית הרביעי בגודלו בעולם. 3. המחזור העסקי של הכלכלה הסינית הוא השני בגודלו...

תוכנית פיתוח מנהלים  – מבט אחר – יורם גורדון

תוכנית פיתוח מנהלים – מבט אחר – יורם גורדון

כללי:  התכנית נועדה לקדם ולשפר את מיומנויות הניהול של המנהלים המשתתפים בתכנית. השיפור מושג באמצעות שלושה גורמים: 1. יצירת שינוי התנהגותי. 2. הקניית כלי ניהול עדכניים. 3. תרגול. מתכונת: התכנית מורכבת משלושה שלבים: 1....

בעל עסק קטן – 11 אסטרטגיות לשיווק יעיל כדי למנף את היתרון היחסי שלך

בעל עסק קטן – 11 אסטרטגיות לשיווק יעיל כדי למנף את היתרון היחסי שלך

מילת המפתח שיווק היא המנוע לכל עסק ובעיקר קטן העשויה לשמש אותו לפרצת דרך עסקית בראשית פעילותו ובהמשך למינוף היתרונות היחסיים שלו על פני מתחריו. מהן האסטרטגיות השיווקיות שעימן בעל העסק הקטן יכול להפעיל...

אימון עסקי – כלי חזק בידי המאמן האישי היועץ הארגוני והמנהל כדי להתוות הצלחה

אימון עסקי – כלי חזק בידי המאמן האישי היועץ הארגוני והמנהל כדי להתוות הצלחה

אימון עסקי עוסק בעסק הקטן,הבינוני והגדול, בארגונים בכלל, בהתאגדות פרטית או ציבורית, ובאנשי הפירמה או הארגון בהיבטי פעילותם העסקית /ארגונית בראש ובראשונה אך גם בהיבטים האישיים המהווים חלק בלתי נפרד מהאבחון, הבירור וההתקדמות לעבר...