Tagged: עסקים זעירים

יום העסקים הקטנים של ישראל 2014 יחול בתחילת ינואר בין התאריכים 2.1.14-3.1.14

יום העסקים הקטנים של ישראל 2014 יחול בתחילת ינואר בין התאריכים 2.1.14-3.1.14

מהו יום העסקים הקטנים של ישראל ? זהו יום שבו מופנית קריאה לצרכנים לבצע את רכישותיהם באותו היום אצל עסקים קטנים, ואלו עשויים להעניק הטבות לקונים. מי עומד מאחורי המיזם ולמי הוא נועד ? היזם ונותן...

העסקים הקטנים והזעירים לקראת מועד העלאת מס ערך מוסף – לייקר או לשרוד

העסקים הקטנים והזעירים לקראת מועד העלאת מס ערך מוסף – לייקר או לשרוד

בעוד כשבועיים שיעור מס ערף מוסף בישראל צפוי לעלות באחוז אחד ויעמוד על 18 אחוזים ובעקבותיו יבוא גל התייקרויות נרחב של מוצרים ושירותים. אמנם ייתכן וחלק מהעסקים יספגו את שיעור העלאת המע"מ  ולא ייקרו מוצרים או...

הקשיים הענקיים של העסקים הזעירים והדרכים לפתרון בעידן הקיצוצים בתקציב

הקשיים הענקיים של העסקים הזעירים והדרכים לפתרון בעידן הקיצוצים בתקציב

הרבה נכתב ודובר על העסקים הקטנים בישראל , מצבם והסיוע להם הם זקוקים. אולם דיון אודות העסקים הקטנים בישראל, כורך באותה מסגרת דיון  עסק זעיר שמעסיק 2 עובדים (לדוגמא ) ומחזור עסקיו 1 מיליון שקלים בשנה...